Zabawy odbywać się będą każdego dnia Taboru od poniedziałku do piątku.

Wśród przygrywających nie zabraknie stałych taborowych muzykantów z Biskupizny oraz Hazów: Małgorzaty Szymankiewicz, Julii Hampelskiej, Adriana Maćkowiaka, Krzysztofa Polowczyka, Michała Umławskiego, Kazimierza Nowaka i innych.

Oprócz tego pod nóżkę przygra Orkiestra taborowa oraz Kapela Hałasów, kapela Adama Kaisera z Przyprostyni, kapela Raszewskiego (muzyka z Kaliskiego), Antoni Beksiak – Niewte.