Warsztaty dla dorosłych

10:00 – 11:30

Skrzypce podwiązane

Dudy

Haft

12:00 – 13:30

Stolarstwo

Śpiew męski

Śpiew z Panią Anią

15:00 – 16:30

Orkiestra taborowa

Pieśni wielkopolskie

Taniec – Biskupizna

17:00

Tańce wielkopolskie dla wszystkich

Budujemy dudy!

Kulinaria
(tylko w czwartek

13.07)

Warsztaty dla dzieci

10:00 – 11:30

Poklatkowo

Ludowe inspiracje

Warsztaty fotograficzne

Bardzo pszczeli warsztat / Kapsuła wspomnień

12:00 – 13:30

Poklatkowo

Rękodzieło biskupiańskie

Dudziarskie opowieści

Bardzo pszczeli warsztat / Mali artyści