Warsztaty dla dorosłych

10:00 – 11:30

Skrzypce (początkujący)

Dudy

Śpiew a Panią Anią

Skrzypce koźlarskie

12:00 – 13:30

Skrzypce (grający)

Stolarstwo

Śpiew męski

Śpiew z Regionu Kozła

15:00 – 16:30

Orkiestra taborowa

Taniec – Biskupizna

Warsztaty haftu

Śpiew z 4 stron Wlkp.

17:00 – 19:00

Taniec spoza Biskupizny

Bandonia

Warsztaty dla dzieci

10:00 – 11:30

Poklatkowo

Zabawy starsze niż Wy

Szycie i wyszywanie

Szkice strojów wlkp

12:00 – 13:30

Poklatkowo

Podwórkowy zakątek

Mali ogrodnicy

Żywe obrazy

15:00 – 16:30

Kulinaria