Tabor Wielkopolski

Stara Krobia – Domachowo, 16-21 sierpnia 2021 r.

Tabor Wielkopolski to tygodniowa letnia szkoła tradycji, która poświęcona jest bogatemu dziedzictwu kulturowemu Wielkopolski. Od lat już organizowana jest ona w Starej Krobi – miejscowości położonej w samym sercu Biskupizny, gdzie tradycyjna muzyka, śpiew i taniec są do dziś żywe i kultywowane.

Głównym celem Taboru Wielkopolskiego jest przekazanie w interesujący, nowatorski i bezpośredni sposób niematerialnego dziedzictwa kulturowego Wielkopolski młodszym pokoleniom. Tabor co roku ma inny temat wiodący. Nadchodzącą edycję chcemy poświęcić zabawom, tańcom, śpiewowi i zwyczajom, które towarzyszą dzieciom i młodzieży od narodzin do wesela. Tradycyjnie małym dzieciom śpiewane były kołysanki, większe dzieci bawiły się w różnego rodzaju zabawy ruchowe, śpiewając do nich. Następnie pomagały rodzicom w pracy, jednocześnie będąc świadkami dorocznych obrzędów, jak dożynki, brały udział w kolędowaniu. Dorastając uczyły się tańczyć, a niektórzy też grać, przygotowując się do potańcówek, które były zdominowane przez młodzież. Wesele było pewnym wyznacznikiem wejścia w świat dorosłych, granicą, po której przekroczeniu kończył się czas nauki poprzez zabawę.

Kulturowa ludowa Biskupizny to oczywiście nie tylko tradycje muzyczne. Dlatego też nie zabraknie warsztatów z innych dziedzin niż taniec, śpiew i instrumenty. Odbędą się zajęcia z wykonywania i zdobienia elementów stroju. Wśród nich układanie kopek, haft i malowanie motywów kwiatowych w oparciu o miejscowe wzory. Ponadto tradycyjnie już nie zabraknie warsztatów stolarskich zorganizowanych we współpracy z Muzeum Stolarstwa i Biskupizny w Krobi. Podczas tych zajęć uczestnicy wykonają własny instrument tradycyjny – klekotek, wykorzystywany na Biskupiźnie w obrzędowości wielkanocnej.

Co prawda część zajęć dla dzieci, zwłaszcza tych młodszych, jest przeznaczona tylko dla nich, ale ogólnie nie staramy się segregować zajęć w oparciu o wiek i płeć. Sądzimy, że mieszane wiekowo grupy z dorosłymi, dziećmi starszymi i młodszymi dobrze się sprawdzają w realiach taborowych, kiedy to np. lepiej manualnie rozwinięte osoby pomagają słabszym. Tak więc w ramach tzw. Małego Taboru przygotowujemy zajęcia z wykorzystaniem bajek i metody dramy, szycia i ozdabiania lalek, filmowe, fotograficzne, plastyczne. Jak zwykle dzieci i młodzież będą mogły też wziąć udział we wszystkich wcześniej wymienionych zajęciach. Ostatnią, choć bynajmniej nie najmniej ważną propozycją są warsztaty gastronomiczne wykorzystujące typowe regionalne przepisy.

Zdobyte umiejętności taneczne, śpiewacze i muzyczne należy sprawdzać i doskonalić natychmiast. Stwarzamy taką okazję podczas cowieczornych imprez tanecznych. Przygrywać będą kapele biskupiańskie, hazackie, z Bukówca Górnego i z Regionu Kozła. Planujemy również zaprosić kapele z innych miejsc Wielkopolski. Ponadto zagrają kapele związane z „Domem Tańca” z Warszawy i z Poznania.

Biskupizna

Biskupizna to mikroregion etnograficzny położony w południowo-zachodniej Wielkopolsce. Składa się nań dwanaście wsi wokół miasteczka Krobia, które od XIII aż do rozbiorów pod koniec XVIII w. stanowiły własność biskupów poznańskich. Mniejsze obciążenia pańszczyźniane, a potem stosunkowo szybkie i korzystnie dla chłopów przeprowadzone uwłaszczenie zaowocowały dostatniejszym życiem Biskupian oraz wykształceniem się u nich poczucia odrębności, a nawet elitarności. Przejawiała się ona odrębną, niezwykle barwną i żywiołową kulturą tradycyjną, której wiele elementów zachowało się do dnia dzisiejszego.

W 2016 roku decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego tradycje kulturowe Biskupizny wpisane zostały na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

Wydarzenie realizowane w ramach projektu “Z każdym roczkiym do ślubu drobnym kroczkiym czyli Tabor Wielkopolski na Biskupiźnie” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego.