Tańce wielkopolskie

Prowadzenie: Grzegorz Ajdacki

Jeśli wziąć pod uwagę zróżnicowanie tańców tradycyjnych na tle największych regionów naszego kraju, Wielkopolska jest bardzo bogata. Wśród miejsc opanowanych przez muzykę dudziarską, gdzie najwięcej się tańczy, należy wymienić Biskupiznę, Hazy, Bukówiec Górny i Region Kozła, czyli południową i zachodnią Wielkopolskę. Stamtąd będziemy mieli zarówno tańce wirowe, jak też korowodowe, figurowe, czy tańce-zabawy. W tym roku trochę czasu zarezerwowaliśmy też na tańce-zabawy z Biskupizny. Z kolei jeśli chodzi o wschód Wielkopolski, na wyróżnienie zasługują Pałuki. Co prawda nie gra się tam na dudach, ale można poznać kilkanaście tańców i to dość niepowtarzalnych. Dlatego też temu regionowi poświęcimy jedne warsztaty. Na imprezach, w ramach urozmaicenia, pojawią się również muzyczno-taneczne wątki węgierskie.

do dziennej: W poobiadowej turze zajęć skupimy się na poznaniu i doskonaleniu tańców biskupiańskich.

do wieczornej: Warsztaty wieczorne głównie będą poświęcone tańcom spoza Biskupizny.