Śpiew z Regionu Kozła

Prowadzenie: Martyna Żurek

Ludzie się przemieszczają, a wraz z nimi pieśni. Tym razem przemieści się do nas pochodząca z Regionu Kozła, a pochodząca z Kościana Martyna Żurek. Przywiezie zatem pieśni z zachodniej części Wielkopolski. Może się okazać, że niektóre teksty i melodie są znane na Biskupiźnie w innych wariantach i że na zachodzie pojawiają się nieoczekiwane zwrotki.

Dla dorosłych i młodzieży.